suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Kunnallinen varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Vaasassa varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimissa päiväkodeissa. Vaasa tarjoaa myös kotihoidontuen kuntalisää alle 2-vuotiaan lapsen kotona hoitamiseen.

Vaasassa toimii suomenkielisiä, ruotsinkielisiä sekä kaksikielisiä päiväkoteja.

Suomenkielisille lapsille on tarjolla myös ruotsinkielistä kielikylpyopetusta sekä vieraskielistä opetusta, jossa opetuskielenä on englanti.

Perhe voi myös halutessaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä palvelusetelipäiväkodista.

Päiväkodeissa huolehditaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, josta vastaa koulutettu henkilökunta. Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista huomioiden lapsen iän, yksilöllisyyden sekä erilaiset kehitystarpeet.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen järjestämisessä asiantuntijana ja tukena toimii varhaiserityiskasvatus.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Poikkeuksena on työllistyminen tai opiskelun alkaminen, jolloin hoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa, kun vanhempainrahakausi loppuu ja päättyy, kun lapsi siirtyy oppivelvollisuuden piiriin.

Kun haluat hakea lapsellesi paikkaa kunnalliseen tai yksityiseen päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai avoimen päiväkodin kerhoon, täytä hakemus sähköisessä asiointipalvelussamme.

Mahdollinen päivähoitopaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti 30 kalenteripäivää ennen viimeistä hoidossaolopäivää. Lapsen päivähoitopaikan siirtoa voi anoa täyttämällä siirtoanomuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut löydät Vaasan kaupungin verkkosivuilta.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Palveluseteli varhaiskasvatuksessaAvautuu uuteen ikkunaan.

Varhaiskasvatuksessa otetaan palveluseteli käyttöön 1.8.2018 alkaen.

Servicesedel inom småbarnspedagogikenAvautuu uuteen ikkunaan.

Servicesedel inom småbarnspedagogiken tas i bruk 1.8.2018.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 22.3.2022