suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Kunnallinen varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus vastaa lapsiperheiden tarpeisiin järjestämällä tavoitteellista ja turvallista päiväkotihoitoa ja opetusta moniammatillisena yhteistyönä. Varhaiskasvatusta järjestetään alueittain kunnallisissa päiväkodeissa (29 päiväkotia) ja yhdessä varhaiskasvatuskeskuksessa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Vuorohoitoa 24/7 tarjoaa Päiväkoti Taika.

Varhaiskasva ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti tunnistautumalla.

Lisätietoja saa aluejohtajilta, perhepäivähoidon ohjaajilta ja varhaiskasvatustoimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Seinäjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Seinäjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 12.5.2023