suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Kunnallinen varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Naantalissa on 14 kunnallista päiväkotia, joista yksi tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa. Kaikissa päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen huomioon esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve.

Päivittäinen hoitoaika riippuu kunkin perheen tarpeista. Hoitoaika sisältyy hoitosopimukseen, jonka huoltaja ja päiväkodinjohtaja allekirjoittavat.

Naantalin kaupungin varhaiskasvatus on pystynyt järjestämään kaikille naantalilaisille lapsille hoitopaikan.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae lapselle varhaiskasvatuspaikkaa vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Ellei hoidon tarve ole ennakoitavissa (jos esimerkiksi työllistyt nopeasti), hae lapselle hoitopaikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua. Saat päätöksen hoitopaikasta sähköisenä tiedoksiantona sähköpostiin tai kotiin postitse.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa verkkopalvelussa (tee varhaiskasvatushakemus). Tarvitset palvelun käyttämistä varten pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 14.11.2019