suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Kunnallinen varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Kajaanissa toimii 18 kunnallista päiväkotia. Päiväkodeissa järjestetään varhaiskasvatusta 0-6-vuotiaille lapsille. Esiopetukseen voivat osallistua kaikki 6-vuotiaat lapset joko kokopäivä- tai osapäiväryhmissä. Muutamassa kunnallisessa päiväkodissa järjestetään leikkikerhotoimintaa kotona hoidossa oleville 3-5-vuotiaille lapsille. Päiväkotien toiminta perustuu Kajaanin kaupungin varhaiskasvatussuun ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilta varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelun kautta. Huoltaja voi tarvittaessa olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelupäälliköihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen. Varhaiskasvatukseen tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu huoltajan äkillisestä työ- tai opiskelupaikan saamisesta, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden hakemuksen saapumispäivämäärästä.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Kajaanin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kajaanin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 3.11.2023