suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ypäjän kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Ypäjä
  • Julkinen palvelu

Perhepäivähoitajat työskentelevät omassa kodissaan. Perhepäivähoito on kodinomaista pienessä ryhmässä toteutuvaa päivähoitoa. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystaso. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja täytetään lapsen omaa ”kasvun kansiota”. Ennen hoidon aloitusta tehdään yhdessä vanhempien kanssa hoitosuunnitelma, jossa sovitaan lapsen hoitoon liittyvistä käytännön asioista.

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään Heporannan päiväkodin Varsojen ryhmässä, jossa muun henkilökunnan lisäksi työskentelee yksi perhepäivähoitaja. Varahoitoa tarjotaan silloin, kun lapsen oma perhepäivähoitaja on koulutuksessa, lomalla tai sairaana. Kaikki perhepäivähoidon lapset täyttävät esitietolomakkeen varahoitoa varten.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Perustiedot

Palvelusta vastaaYpäjän kunta
Palvelun toteuttaaYpäjän kunta
Alue Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ypäjän kunta
Päivitetty: 26.6.2019