suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Urjalan kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Urjala
  • Julkinen palvelu

Urjalassa on eri puolilla kuntaa hoitajia on vajaa 20. Hoitajien määrä vaihtelee tarpeen mukaan.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lain mukaan päivähoitohakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saannista, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista. Tällöin kunnalla on kaksi viikkoa aikaa paikan järjestämiseen hakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Elokuussa vapautuvien päivähoitopaikkojen hakuaika on keväällä. Ilmoitus hoitopaikosta ja hakuajoista julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Urjalan Sanomissa ja internetissä. Päätös elokuussa alkavasta päivähoidosta tehdään kesäkuussa. Päivähoitopaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä hakemusta, voi hakemuksen tulostaa tai noutaa päivähoitotoimistosta tai päiväkodista, mihin sen voi myös palauttaa. Mikäli päivähoidon tarve on kiireellinen, ottakaa lisäksi yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse päiväkodin johtajaan tai päivähoidon ohjaajaan. Hoitopaikasta voi esittää toiveita ja ne täytetään, jos mahdollista. Viime kädessä paikan päättää päivähoidon järjestäjä olosuhteiden ja niiden sääntöjen mukaan, mitä laki päivähoitopaikkojen ryhmäkoosta määrää. Lapsen kehityksen ja toiminnan luonteen vuoksi on suositeltavaa, että alle 3-vuotiaita haetaan ensisijaisesti perhepäivähoitoon ja 4-5-vuotiaita päiväkotiin. Epäsäännöllistä hoitoa tai vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestetään päiväkodissa. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa mahdolliset asiantuntijalausunnot lapsen erityishoidon tai -kasvatuksen tarpeesta. Perheen tulotiedot toimitetaan päivähoitotoimistoon viimeistään sinä kuukautena kun päivähoito alkaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Perustiedot

Palvelusta vastaaUrjalan kunta
Palvelun toteuttaaUrjalan kunta
Alue Urjala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Urjalan kunta
Päivitetty: 12.3.2019