suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ulvilan kaupunki

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Ulvila
  • Julkinen palvelu

Eri puolilla Ulvilaa toimii omassa kodissaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia sekä ryhmäperhepäiväkoteja. Perhepäivähoidossa lapset ovat kiinteästi mukana hoitopäivän arjessa tuttujen kavereiden ja hoitajan kanssa. Pieni ryhmä antaa hyvät mahdollisuudet lapsen yksilölliseen huomioimiseen ja kiinteään yhteistyöhön vanhempien ja hoitajan välillä. Leikille annetaan perhepäivähoidossa paljon tilaa. Sen kautta lapsi oppii jäsentämään kokemuksiaan, harjoittelemaan ja kehittämään taitojaan sekä olemaan yhdessä muiden lasten kanssa.

Perhepäivähoidon eri muodot:

  • perhepäivähoitajan kotona tapahtuva hoito
  • kolmiperhehoito, jossa perhepäivähoitaja toimii lasten kodeissa hoitaen 2-4 perheen lapsia
  • lapsen kotona tapahtuva hoito, jota myönnetään harkinnanvaraisesti
  • ryhmäperhepäivähoito, jossa kolme hoitajaa hoitaa keskimäärin 12 lasta.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Kokopäivähoidon osalta Ulvilassa on jatkuvan haun menettely.

Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, päivähoitohakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUlvilan kaupunki
Palvelusta vastaaUlvilan kaupunki
Alue Ulvila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ulvilan kaupunki
Päivitetty: 1.4.2021