suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kunnallinen perhepäivähoito

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Suomussalmen kunta
Alue: Suomussalmi
Palvelun kielet: suomi, englanti

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienen ryhmän, neljän lapsen varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitoa koskevat samat varhaiskasvatuksen periaatteet kuin muissa varhaiskasvatuksen palveluissa. Suomussalmen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden varahoitoon, kun kunnallinen perhepäivähoitaja on sairaslomalla, vuosilomalla tai hoitaja tasoittaa viikkotyöaikaansa.

Perhepäivähoidossa olevan lapsen varahoitopaikka on aina sama.


Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Kunnallista perhepäivähoitopaikkaa voi hakea sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella Varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelussa. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.


Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.


Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.


Palvelun toteuttaa: 
Suomussalmen kunta