suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Perhepäivähoidolla on pitkä historia osana suomalaista päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa kodinomaista varhaiskasvatusta ja sitä voidaan järjestää yhden tai kahden hoitajan toteuttamana tai erityistapauksissa kolmen hoitajan yhteisesti toteuttamana varhaiskasvatuksena.

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitaja on varhaiskasvattaja, joka työskentelee omassa kodissaan ja vastaa oman lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitajan työn keskiössä on pedagoginen toiminta, joka rakentuu laadukkaasta vuorovaikutuksesta, leikistä, kohtaamisesta ja yhteisestä osallisuudesta, perushoidon pedagogiikasta sekä monipuolisista oppimisen, tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksista ja hetkiin tarttumisen hienoudesta.

Perhepäivähoitajan lapsiryhmässä on neljä kokoaikaista hoitoa tarvitsevaa eri-ikäistä lasta, mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Lapsiryhmä on pieni, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen monin eri tavoin. Päivän suunnitelmissa voi joustaa lapsiryhmän kiinnostuksen kohteiden ja tilanteiden mukaan. Leikille, hassuttelulle ja huumorille on aina tilaa perhepäivähoidon pienessä ja tutussa ryhmässä.

Yhteistyö huoltajien kanssa on tiivistä ja päivittäinen yhteydenpito on rikkaus. Luottamuksellinen yhteistyö on edellytys sille, että lapsi tulee huomioiduksi yksilöllisesti ja toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä niin kotona kuin hoidossa. Ei keskitytä siihen, mikä on huonosti vaan siihen, mitä voidaan yhdessä tehdä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja hoitoajasta sovitaan huoltajien kanssa tarkemmin ennen päivähoidon alkamista. Päivähoitomaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuslain mukaista toimintaa, jossa yhdistyvät perhepäivähoidon kodinomaisuus ja pieni lapsiryhmä. Ryhmäperhepäivähoidossa lapsiryhmässä voi olla enintään 12 alle kouluikäistä lasta. Hoitopaikkana on kunnan osoittama ryhmäperhepäivähoitokoti, jossa työskentelee lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa. Sievissä toimii kolme kunnallista ryhmäperhepäivähoitokotia.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Hakemuslomakkeita on saatavissa päivähoitotoimistosta tai voit tulostaa lomakkeen nettisivuiltamme.

Päivähoitohakemuksen voi myös palauttaa sähköisesti.

Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen päivähoitotoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSievin kunta
Palvelusta vastaaSievin kunta
Alue Sievi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 17.8.2020