suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nurmeksen kaupunki

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Nurmes
  • Julkinen palvelu

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoidon ohjaaja valvoo ja ohjaa perhepäivähoitoa. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitoa voidaan järjestää lapsen kotona, jos perheessä on kolme alle kouluikäistä lasta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu. Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan lapsiryhmään. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Nurmeksessa on 15 - 20 omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa. Hoitaja vastaa lapsen päivittäisestä hyvinvoinnista ja toiminnasta. Perhepäivähoitajat työskentelevät eri puolella kaupunkia.

Nurmeksessa perhepäivähoitoa toteutetaan myös työparityöskentelynä siten, että kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä toisen hoitajan kotona, hoidossa voi olla yhtäaikaisesti enintään 8 alle kouluikäistä lasta.

Perhepäivähoidossa olevien lasten varahoito järjestetään Pikku-Kaarlen päiväkodin Reboit-ryhmässä.

Toiminta perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimi näin

Voit hakea perhepäivähoitopaikkaa ympäri vuoden. Tee sähköinen varhaiskasvatushakemus Daisy-asiointipalvelussa (eDaisy) viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Voit täyttää varhaiskasvatushakemuksen myös kaupungin asiointipisteissä. Varhaiskasvatushakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lukien. Tee erikseen varhaiskasvatushakemus jokaisesta perhepäivähoitoon hakevasta lapsesta. Tee varhaiskasvatushakemus heti, kun haet koulutukseen tai opiskelemaan, ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi, teet työpaikkahakemuksen, valmistelet muuttoa Nurmekseen tai olet palaamassa töihin esimerkiksi hoitovapaan jälkeen. Edellä mainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Voit aina peruuttaa varhaiskasvatushakemuksen, mikäli lapsesi ei tarvitsekaan varhaiskasvatuspaikkaa. Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan, tee (muutosilmoitus) toive hoitopaikan vaihdosta Daisy-asiointipalvelussa (eDaisy).

Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyä varten Daisy-asiointipalvelussa (eDaisy) viimeistään ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu, kunnes toimitat tulotiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, bruttotulot ja huoltajien valitsema, ennalta sovittu ja ilmoitettu lapsen tarvitsema varhaiskasvatusaika kalenterikuukaudessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNurmeksen kaupunki
Palvelusta vastaaNurmeksen kaupunki
Alue Nurmes
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nurmeksen kaupunki
Päivitetty: 13.2.2020