suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja kunnan omiin suunnitelmiin. Ryhmäperhepäiväkodissa tehdään myös jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä mahdolliset tuen tarpeet. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa selvitetään lapsen mielipiteet ja toiveet. Myös lapsen huoltajalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa lapsen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016) ja Maalahden kunnan sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin. Maksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen ja perheen bruttotulojen perusteella.

Tuloselvitys tulee jättää kanslistille kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. Jos tuloselvitystä ei ole saatu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatusmaksuksi määrätään korkein maksu.

Perhe voi hakea huojennusta maksuun tai vapautusta siitä elatusvelvollisuuden, toimeentulovaikeuksien tai hoidollisten syiden perusteella.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Hakemus varhaiskasvatukseen (ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti) jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikkaa. Jos varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohta ei ole ollut ennakoitavissa esimerkiksi työllistymisen, opintojen tai koulutuksen vuoksi, paikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta.

Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa halutaan vaihtaa, tulee täyttää uusi hakemus.

Mikäli lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen jatkuvasti vain osan kuukaudesta, tulee tehdä etukäteen hoitosopimus joko 10 tai 16 päivästä/kuukausi sekä koko- tai osapäiväisestä varhaiskasvatuksesta.

Tällaisissa tapauksissa varhaiskasvatusmaksu määräytyy perhepäivähoidon ohjaajan kanssa tehdyn hoitosopimuksen perusteella. Hoitosopimus on voimassa vähintään kolme kuukautta eikä sitä muuteta tilapäisten muutosten vuoksi (lukuun ottamatta lomautusta tai työttömyyttä). Hoitosopimusta ei voida tehdä takautuvasti, ja mahdolliset muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Maalahti
Palvelun kieliruotsi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 17.12.2019