suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka työskentelee omassa kodissaan. Hän on yleensä suorittanut perhepäivähoitajakurssin, perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai muun hoito- ja kasvatusalan tutkinnon.

Laihialla perhepäivähoidon tilanne on hyvä ja perheet hakiessaan perhepäivähoitopaikkaa yleensä saavat sen.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Päivähoitolain mukaan hoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon tarvetta. Akuuteissa päivähoitotarpeissa ota yhteyttä varhaiskasvatustoimistoon välittömästi. Lisätietoja perhepäivähoidosta saat perhepäivähoidon ohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitukseen indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Maksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen koon ja tulojen mukaan.

Lisätietoja kunnan kotisivuilta sekä varhaiskasvatustoimistosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 23.6.2020