suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Konnevedellä perhepäivähoidon palveluista vastaa 5 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajia toimii ympäri kuntaa. Perhepäivähoitajia kirkonkylällä toimii kaksi, Hytölässä yksi, Hänniskylällä yksi ja Istunmäellä yksi.

Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä. Kiireettömyys ja leikki korostuvat tässä hoitomuodossa erityisesti. Perhepäivähoidossa hoito, kasvatus ja opetus yhdistyvät kokonaisuudeksi. Perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa, lapsen kodissa tai erikseen suunnitellussa ryhmäperhepäiväkodissa tapahtuvaa toimintaa. Lapsiryhmässä voi olla vakituisesti neljä alle kouluikäistä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi esiopetusikäinen tai koululainen.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä. Hoitoajasta sovitaan tarkemmin ennen päivähoidon alkamista. Päivähoitomaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Perhepäivähoitoon haetaan varhaiskasvatushakemuksella.

Konnevedellä varhaiskasvatusta tarjoaa myös päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti Tenhola. Näistä palveluista on omat kuvauksensa.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Perhepäivähoitopaikkoja haetaan päivähoitotoimiston kautta. Perhepäivähoitoon hakemisessa ei ole erillistä hakuaikaa,vaan hakea voi ympäri vuoden. Paikkaa on pyrittävä hakemaan neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Kiireellisissä tapauksissa, työllistymisestä tai opiskelusta johtuvista syistä, perhepäivähoitopaikka pyritään järjestetämään mahdollisimman nopeasti.

Tiedustelut ja hoitosopimukset: PÄIVÄHOITOTOIMISTO ( ma, ti ja pe) p. 040 702 8601

pauliina.oittinen@konnevesi.fi

Päivähoitohakemuksen yhteydessä lähetetään esitietokaavake ( sisältää yhteystietoja ja pieniä, mutta tärkeitä käytännön asioita), jonka huoltajat palauttavat varhaiskasvatuspaikkaan tullessaan ensimmäisen kerran lapsen kanssa tutustumaan. Ennen hoitosuhteen alkua tai viimeistään heti sen alettua käydään aloituskeskustelu huoltajien kanssa. Tämä keskustelu on lähtökohta avoimelle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle huoltajien ja henkilöstön välillä. Huoltajille tarjotaan mahdollisuutta myös siihen, että joku henkilöstöstä käy lapsen kotona.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Konneveden kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito-oikeus alkaa vanhampainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Voi tarkastaa Konneveden perhepäivähoidon hinnaston alla olevasta asiontikanavasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020