suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Joroisissa toimii 5-7 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuksen esimies valvoo ja ohjaa perhepäivähoitoa.

Perhepäivähoito tarjoaa lapsille kodinomaisen kasvu- ja oppimisympäristön, missä lapsilla on mahdollisuus osallistua kodin askareisiin. Hoitajat suunnittelevat ja toteuttavat lapsille myös yhteisiä leikki-, jumppa- ja askarteluhetkiä.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Perhepäivähoidossa lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Tee hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatusta voi hakea ympäri vuoden. Maaliskuussa on tehostettu hakuaika toimintavuoden alussa varhaiskasvatuksen aloittaville lapsille. Toimintavuosi on 1.8.-31.7. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea riittävän ajoissa, mieluiten heti, kun tarve ajankohtaistuu, esimerkiksi hoitovapaan päättyminen tai opiskelupaikan vastaanottaminen.

Hakemuksen voi perua, jos varhaiskasvatusta ei tarvita. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa esim. työllistymisen tai opiskelupaikan saamisen johdosta, hae varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.

Varhaiskasvatukseen hakeminen tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Paperinen hakulomake löytyy Joroisten kunnan kotisivuilta. Lomakkeita saa myös varhaiskasvatuksen toimistosta.

Hoitopaikkapäätöksen mukana perheille lähetetään tuloselvityslomake, joka tulee palauttaa varhaiskasvatuksen toimistoon tarvittavine liitteineen ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus. Arvioi laskutusta varten lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa.

Asiakasmaksusta lähetetään kirjallinen päätös kotiin. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen, jolloin tuloselvityksen liitteitä ei tarvitse toimittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Perustiedot

Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 15.10.2019