suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Päiväkotien toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Vesilahdessa kunnallista päiväkotihoitoa tarjotaan hoitoaikaperusteisesti (enintään 10 h/päivä). Hoitoaikaperusteiset vaihtoehdot ovat 0-90 tuntia/kk, 91-120 tuntia/kk, 121-140 tuntia/kk, 141-155 tuntia/kk, 156-170 tuntia/kk ja yli 170 tuntia/kk.

Vesilahdessa on neljä kunnallista päiväkotia: Peiponpellon päiväkoti (Kirkonkylä), Satumetsän päiväkoti (Ylämäki), Peuraniityn päiväkoti (Narva)( Päiväkotiryhmissä toimitaan työparityöskentelymallilla, jonka mukaisesti lapset toimivat hoitopäivän aikana pienemmissä ryhmissä. Päiväkodit ovat yleensä auki klo 6-17 välillä. Peiponpellon päiväkodissa tarjotaan myös ilta- ja viikonloppuhoitoa.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä mobiilijärjestelmä Päikky hoitoaikojen suunnitteluun ja seurantaan.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Tee erillinen sähköinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoita tai muutosta Vesilahden kuntaan, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, hae paikkaa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos haluat muuttaa lapsen hoitopaikkaa Vesilahdessa, ota yhteys varhaiskasvatuksen johtajaan. Uutta sähköistä hakemusta ei tarvitse täyttää. Lapsen palveluntarve (hoitoaika/kuukausi) on voimassa vähintään kolme kuukautta. Mikäli haluat muuttaa lapsesi palveluntarvetta, ota yhteys päiväkodin henkilökuntaan.

Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten viimeistään ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Mikäli et toimita tuloselvityksiä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu kunnes tulotiedot toimitetaan. Tulotiedot voi toimittaa sähköisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden aikana.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Päiväkotihoidosta peritään huoltajien tuloihin ja hoitoaikaan perustuva asiakasmaksu.

0-90 h/kk => 50 % kokoaikaisesta maksusta

91-120 h/kk => 70 %

121-140 h/kk => 80 %

141-155 h/kk => 85%

156-170 h/kk => 90 %

171 h/kk => 100%

Maksimituloilla korkein 100 %:n maksu on 289e/kk

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 6.8.2020