suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Teuvan kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Teuva
  • Julkinen palvelu

Päiväkoti on leikin, liikkumisen, huumorin, kokeilemisen, oivaltamisen, keksimisen ilon ja uuden oppimisen paikka.

Päiväkodilla kukaan ei jää yksin.

Kuperkeikkakyydissä kehittyvät kaikki taitojensa mukaan.

Päiväkodeissa annetaan myös kuntouttavaa varhaiskasvatusta tukea tarvitseville lapsille.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksessa lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden perheen tarpeen mukaan. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy perheen koon, tulojen ja tarvittavan hoitoajan mukaan.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTeuvan kunta
Palvelusta vastaaTeuvan kunta
Alue Teuva
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Teuvan kunta
Päivitetty: 22.4.2020