suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Teuvan kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Teuva
  • Julkinen palvelu

Päiväkoti on leikin, liikkumisen, huumorin, kokeilemisen, oivaltamisen, keksimisen ilon ja uuden oppimisen paikka.

Päiväkodilla kukaan ei jää yksin.

Kuperkeikkakyydissä kehittyvät kaikki taitojensa mukaan.

Päiväkodeissa annetaan myös kuntouttavaa varhaiskasvatusta tukea tarvitseville lapsille.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasv ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden perheen tarpeen mukaan. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy perheen koon, tulojen ja tarvittavan hoitoajan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Teuvan kunta

Palvelusta vastaa

Teuvan kunta
Tekstistä vastaa: Teuvan kunta
Päivitetty: 2.5.2023