suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Riihimäki
  • Julkinen palvelu

Riihimäellä on yhdeksän eri kokoista päiväkotia. Tavallisimmin lapset touhuavat päiväkodissa alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä, yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä, esiopetusryhmässä tai sisarusryhmässä, jossa lasten ikä voi vaihdella yhdestä viiteen vuotta. Yksikön toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja. Hoito- ja kasvatushenkilöstö koostuu lastentarhanopettajistaa, lastenhoitajista, päivähoitajista ja erityisavustajista. Lapsiryhmässä voi lisäksi työskennellä esimerkiksi harjoittelija. Myös keittiöiden ja siivouspalveluiden henkilökunta tulee lapsille tutuksi. Päiväkotien toiminta perustuu kunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen pohjalta laadittuihin päiväkotikohtaisiin suunnitelmiin.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRiihimäen kaupunki
Palvelusta vastaaRiihimäen kaupunki
Alue Riihimäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Riihimäen kaupunki
Päivitetty: 2.9.2019