suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Punkalaitumen kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Punkalaidun
  • Julkinen palvelu

Päiväkotihoito on päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta noin 10 kk – 7 -vuotiaille lapsille.

Punkalaitumella on yksi kunnallinen päiväkoti, joka toimii tällä hetkellä väistötiloissa kahdessa eri sisarusryhmässä päiväkodissa sattuneen vesivahingon takia. Näistä toinen on vuorohoitoryhmä, jossa on toimintaa noin kello 5-21. Toisen ryhmän toiminta-aika on noin 7.30–16.30.

Päiväkotien toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Päivähoidosta peritään kuukausimaksu.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Punkalaitumella päivähoitopaikat tulevat seuraavaksi toimikaudeksi hakuun maalis-huhtikuussa. Voit hakea päivähoitopaikkaa myös ympäri vuoden.

Jos hoitotarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa yllättävän työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, hae hoitopaikkaa niin pian kuin mahdollista. Toimita hakemus kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoitoa haetaan ensisijaisesti sähköisesti asiointipalvelun kautta.

Mikäli sinulla on kysyttävää päivähoitoon hakemisesta tai on tarvetta muuttaa palvelutarvetta (hoitopäivien määrän muutos), ota yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan. Päivittäisistä hoitomuutoksista voit sopia hoitajan kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Punkalaitumen kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito-oikeus alkaa vanhampainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPunkalaitumen kunta
Palvelusta vastaaPunkalaitumen kunta
Alue Punkalaidun
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Punkalaitumen kunta
Päivitetty: 23.10.2020