suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pudasjärven kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Pudasjärvi
  • Julkinen palvelu

Pikku-Paavalin päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta sekä päivä- että vuorohoitoryhmissä alle 7-vuotiaille lapsille. Huoltajat voivat valita päivähoitoa seuraavista hoitomuodoista: kokopäivähoito yli 7,5 h/pvä, mutta enintään 10 h/pvä, kokopäivähoito 16 pvää/kk tai enintään 75 h/2 vkossa, osapäivähoito enintään 50 h/2 vkossa tai 10 pvää/kk, osapäivähoito enintään 40 h/2 vkossa tai 5 pvää/2 vkossa. Huoltajat, joiden lasten päivähoidon tarve ei johdu päätoimisesta työstä, yrittämisestä tai opiskelusta, voivat saada päivähoitoa 40 h/2 vkossa tai 5 pvää/2 vkossa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lapsen hyvinvointia. Jokaiselle lapselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa viimeistään kaksi kuukautta ennen päivähoidon aloittamista. Mikäli päivähoidon tarve ei johdu päätoimisesta työstä, yrittämisestä tai opiskelusta, paikkaa on haettava neljä kuukautta ennen päivähoidon aloittamista. Mikäli päivähoidon tarve on äkillinen, paikkaa on haettava kaksi viikkoa ennen hoidon aloittamista.

Päivähoitomaksut määräytyvät perheen koon, tulojen ja valitun hoitomuodon perusteella.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPudasjärven kaupunki
Palvelusta vastaaPudasjärven kaupunki
Alue Pudasjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pudasjärven kaupunki
Päivitetty: 11.12.2019