suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Parkano
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää tämän hyvinvointia. Päiväkotihoidon toimintaa ohjaa Parkanon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma Vasu. Kunnallista päiväkotihoitoa voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Sivistyslautakunnan 4.4.2017 tekemän päätöksen (SivLTK § 17 /2017) mukaan Parkanossa siirrytään koko varhaiskasvatuksessa aikaperusteiseen laskutukseen ja perheet voivat valita palvelua omien tarpeiden mukaan. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi/huoltaja on työttömyyden tai muun syyn johdosta kotona. Parkanossa lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta on rajattu.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Vanhempien/huoltajien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista. Vanhempien äkillinen työllistyminen tai opiskelu huomioiden, kaupunki on velvollinen järjestämään varhaiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaParkanon kaupunki
Palvelusta vastaaParkanon kaupunki
Alue Parkano
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Parkanon kaupunki
Päivitetty: 16.12.2020