suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paraisten kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Parainen
  • Julkinen palvelu

Paraisilla päiväkoteja on sekä kaksikielisiä että yksikielisiä. Kaksikielisissä päiväkodeissa lapset on jaettu ryhmiin äidinkielen perusteella, mutta heillä on mahdollisuus olla tekemisissä toisen kieliryhmän lasten kanssa. Päiväkodit ovat yleensä avoinna maanantaista perjantaihin klo 6.30–17.00 perheiden hoitotarpeiden mukaisesti. Vuorohoitoa/yöhoitoa järjestetään Paraisten kunta-alueella Villa Kamomillan päiväkodissa. Vuorohoitoa järjestetään sivistyslautakunnan vahvistamien vuorohoitoperiaatteiden mukaisesti.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hoitopaikkaa voi hakea ympärivuotisesti. Ennen uuden toimintavuoden alkua järjestetään lisäksi keskitetty haku, jossa hakuaika päättyy helmikuun lopussa.

Hoidon alkaessa muuna ajankohtana kuin toimintavuoden alusta, hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon alkua. Jos hoitopaikan tarve on äkillinen vanhemman saatua työpaikan tai opiskelupaikan lyhyellä varoitusajalla, hakemus tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Paikka haetaan sähköisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tai mietit jotain asiaa hoitopaikkoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä päiväkotiin.

Jos lapsi tarvitsee vuorohoitoa tai yöhoitoa, hakemukseen on liitettävä työnantajan antama lausunto, koska vuoro- ja/tai yöhoitoa myönnetään vain lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat jatkuvassa vuorotyössä. Myös iltaisin suoritettava täysipäiväinen ammattiin tähtäävä opiskelu huomioidaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPargas stad
Palvelusta vastaaPargas stad
Alue Parainen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Paraisten kaupunki
Päivitetty: 15.1.2020