suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Maalahdessa on ainoastaan kunnan päiväkoteja. Päiväkodeissa on osastoja kaikenikäisille lapsille. Osastojen ikäryhmät voivat vaihdella päiväkodista toiseen, tavallisimmin päiväkodeissa on osastot 1–3-vuotiaille ja 3–6-vuotiaille lapsille. Kahdessa päiväkodissa on kaksikieliset osastot 1–5-vuotiaille lapsille.

Päiväkodit ovat yleensä avoinna klo 6.15–17.00, mutta aukioloaikoja mukautetaan tarpeen mukaan.

Toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja kunnan omiin suunnitelmiin. Päiväkodissa tehdään myös jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä mahdolliset tuen tarpeet.

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa selvitetään lapsen mielipiteet ja toiveet. Myös lapsen huoltajalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa lapsen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016) ja Maalahden kunnan sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin. Maksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen ja perheen bruttotulojen perusteella.

Tuloselvitys tulee jättää kanslistille kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. Jos tuloselvitystä ei ole saatu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatusmaksuksi määrätään korkein maksu.

Perhe voi hakea alennusta maksuun tai vapautusta siitä elatusvelvollisuuden, toimeentulovaikeuksien ja hoidollisten syiden perusteella.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hakemus varhaiskasvatukseen (päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti) jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikkaa. Jos varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohta ei ole ollut ennakoitavissa esimerkiksi työllistymisen, opintojen tai koulutuksen vuoksi, paikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa halutaan vaihtaa, tulee täyttää uusi hakemus.

Mikäli lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen jatkuvasti vain osan kuukaudesta, tulee tehdä etukäteen hoitosopimus joko 10 tai 16 päivästä/kuukausi sekä koko- tai osapäiväisestä varhaiskasvatuksesta.

Tällaisissa tapauksissa varhaiskasvatusmaksu määräytyy päiväkodissa tehdyn hoitosopimuksen perusteella. Hoitosopimus on voimassa vähintään kolme kuukautta eikä sitä muuteta tilapäisten muutosten vuoksi (lukuun ottamatta lomautusta tai työttömyyttä). Hoitosopimusta ei voida tehdä takautuvasti, ja mahdolliset muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Maalahti
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 17.12.2019