suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

Konneveden päiväkodissa varhaiskasvatusta tarjotaan ensisijaisesti 3-5 -vuotiaille ja erityistä hoitoa tai tukea tarvitseville lapsille. Päiväkodille on myös keskitetty Lapunmäen esikoululaisten sekä tarvittaessa 1. -2. -luokkalaisten aamu-ja iltapäivähoito. Konnevedellä päiväkotihoidossa toimii osaava ja auttava henkilökun ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Päivähoitopaikkoja haetaan päivähoitotoimiston kautta. Päiväkotiin hakemisessa ei ole erillistä hakuaikaa sillä päiväkotihoitoon voi hakea ympäri vuoden. Paikkaa on pyrittävä hakemaan neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Kiireellisissä tapauksissa, työllistymisestä tai opiskelusta johtuvista syistä, varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.

Tiedustelut ja hoitosopimukset: PÄIVÄHOITOTOIMISTO ( ma, ti ja pe) p. 040 702 8601

pauliina.oittinen@konnevesi.fi

Päivähoitohakemuksen yhteydessä lähetetään esitietokaavake ( sisältää yhteystietoja ja pieniä, mutta tärkeitä käytännön asioita), jonka huoltajat palauttavat varhaiskasvatuspaikkaan tullessaan ensimmäisen kerran lapsen kanssa tutustumaan. Ennen hoitosuhteen alkua tai viimeistään heti sen alettua käydään aloituskeskustelu huoltajien kanssa. Tämä keskustelu on lähtökohta avoimelle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle huoltajien ja henkilöstön välillä. Huoltajille tarjotaan mahdollisuutta myös siihen, että joku henkilöstöstä käy lapsen kotona.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Konneveden kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito-oikeus alkaa vanhampainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Konneveden kunta

Palvelusta vastaa

Konneveden kunta
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020