suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatusta järjestetään tarpeen mukaan eripituisena ja päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia vaihdellen osapäiväisestä toimintapäiväpainotetusta ympärivuorokautiseen hoitoon.

Vuorohoitopäiväkoti Ankkurinappi on 42-paikkainen 1-6 -vuotiaille lapsille tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka. Päiväkodissa on kaksi ryhmää Ankkuri ja Nappi. Ankkurin ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kun kyseessä on äkillinen varhaiskasvatuspaikan tarve (vanhemman opiskelun tai työn aloitus), jätä hakemus viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden.

Päivähoitopaikat uudelle toimintakaudelle 1.8. alkaen ilmoitetaan haettavaksi keväällä. Hakemusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli lapsella on jo päivähoitopaikka. Hakemus täytyy uusia, kun lapsi aloittaa esikoulun ja tarvitsee aamu-iltapäivähoitoa tai mikäli lapsen nykyinen päivähoitomuoto halutaan vaihtaa perhepäivähoidosta päiväkotihoitoon tai päinvastoin.

Hae varhaiskasvatukseen sähköisessä Daisy-palvelussa. Hakemuslomakkeet löytyvät myös sähköisinä tai tulostettavina, tai niitä voi hakea kunnantoimistolta tai päiväkoti Ankkurinapista.

Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille kirjallisena. Päivähoitopaikan vastaanottaminen päättää kodinhoidontuen. Vanhemman on hyvä varmistaa KELAsta, että siellä on tieto lapsen päivähoidon aloittamisesta

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Keiteleen kunta

Palvelusta vastaa

Keiteleen kunta
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 1.11.2023