suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Päiväkotihoito on päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Kauhajoella toimii neljä kunnallista päiväkotia: Aron päiväkoti, Filppulan päiväkoti, Päiväkoti Pikku-Äijä ja Päiväkoti Satureppu. Päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöstö koostuu varhaiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista, joilla on ammatillisesti paras varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja alle kouluikäisten lasten pedagoginen osaaminen. Varhaiskasvatusasetuksen mukaan yhtä kasvatushenkilöä kohden lapsiryhmässä voi olla neljä alle 3-vuotiasta tai seitsemän yli 3-vuotiasta lasta. Päiväkotien kasvatushenkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla koulutuksella, sillä heitä koskee laki sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvoitteesta.

Kauhajoen päiväkodeissa annetaan kuntouttavaa varhaiskasvatusta tukea tarvitseville lapsille. Filppulan päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä Kultapiiskut.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden perheen tarpeen mukaan. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella.

Kun perhe saa hoitopaikkapäätöksen, päätöksen mukana tulee vastaanottoilmoitus, jossa perhe vahvistaa varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisen ja hoidon aloittamisajankohdan. Jos perhe on hyväksynyt sähköisen tiedoksiannon, päätöksen saa ja hoitopaikan hyväksymisen voi tehdä Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi -palvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Hoitopaikan hyväksymisen yhteydessä perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan joko sähköisen asioinnin kautta tai lähettämällä tuloselvityksen liitteineen postitse. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun. Korkeimman maksun hyväksymisen voi ilmoittaa sähköisesti tai allekirjoitetulla tulonselvityslomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKauhajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKauhajoen kaupunki
Alue Kauhajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 22.4.2021