suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karijoen kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Karijoki
  • Julkinen palvelu

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokainen lapsi saa päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hoitoon voi hakea pitkin vuotta. Hoitopaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Jos lapsi tarvitsee hoitopaikan vanhemman työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen

vuoksi, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoitopaikkaa tarvitaan.

Äkillisissäkin hoidontarpeissa pyrimme järjestämään lapselle hoitopaikan.

Hakuilmoitus julkaistaan keväisin paikallislehti Suupohjan Sanomissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarijoen kunta
Palvelusta vastaaKarijoen kunta
Alue Karijoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karijoen kunta
Päivitetty: 4.11.2021