suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Lapsiperheille tarjotaan vaihtoehtoisia palveluja erilaisiin elämäntilanteisiin. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokainen lapsi saa päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Kaarinassa on kunnallisia päiväkoteja, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea t ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatushakemuksen voi tehdä sähköisesti tai paperilomakkeella. Hakulomakkeita saa päiväkodeista, perhepäivähoidon ohjaajilta, kaupungin viraston palvelupisteestä sekä netistä. Hakemus on voimassa neljä kuukautta, jonka jälkeen hakemus tulee uusia. Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti.

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on äkillinen, opiskelupaikan saamisesta, koulutuksesta tai työllistymisestä (työtön työnhakija) johtuen eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista. Paikka myönnetään tässä tapauksessa viimeistään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

HOITOPAIKKATAKUU

Varhaiskasvatushoitopaikkatakuun perusteella haettavaa paikkaa tulee hakea viimeistään 31.3. Päiväkotien johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat ja varhaiskasvatuksen palveluohjaajat päättävät lapsen ottamisesta päivähoitoon sivistyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Päätös paikasta annetaan viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta. Tavoitteena on turvata lapselle ja perheelle riittävä aika hoitopaikkaan tutustumiseen.

HAKEMUKSEN LIITE

Liitteenä tulee seurata vanhempien allekirjoittama lomake lapsen terveydentilasta. Mikäli lapsella on erityishoidon tarve (erityisruokavalio, sairaus, kehitysviivästymä tms.) tarvitaan asiantuntijan lausunto.

SIIRTOHAKEMUKSET

Varhaiskasvatuksen sisäiset siirrot tehdään toimintavuoden alusta (1.8. alkaen). Siirtoa tulee anoa viimeistään edeltävän helmikuun loppuun mennessä (helmikuun loppuun mennessä tulee anoa siirtoa seuraavan elokuun alusta toiseen hoitopaikkaan). Siirrot käsitellään kevään hakuprosessin yhteydessä niin, että huhtikuun loppuun mennessä on paikat määritelty.

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Hakemukseen laitetaan vähintään kolme vaihtoehtoista toivomusta hoitopaikoista.

SÄHKÖINEN VARHAISKASVATUSHAKEMUS

Hakemuksen täyttämisessä tarvitaan perheen jäsenten henkilötunnukset ja kirjautumista varten pankkitunnukset. Hakemuksen liitteet toimitetaan jälkikäteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Jokaisella lapsella, joka ei ole vielä oppivelvollinen, on oikeus saada varhaiskasvatusta. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat, eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Kaarinan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kaarinan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 18.11.2021