suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu
Alue Kaarina
Palvelun kieli suomi

Lapsiperheille tarjotaan vaihtoehtoisia palveluja erilaisiin elämäntilanteisiin. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokainen lapsi saa päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Kaarinassa on 14 kunnallista päiväkotia, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmiä. Vuorokoti Rinkelissä järjestetään päivähoitoa eri vuorokauden aikoina. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelut on integroitu tavallisiin tai pienryhmiin.


Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN

Päivähoitohakemuksen voi tehdä sähköisesti tai paperilomakkeella. Päivähoidon hakulomakkeita saa päiväkodeista, perhepäivähoidon ohjaajilta, kaupungin viraston palvelupisteestä sekä netistä. Hakemus on voimassa neljä kuukautta, jonka jälkeen hakemus tulee uusia. Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti.

Päivähoitohakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli päivähoidon tarve on äkillinen, opiskelupaikan saamisesta, koulu-uksesta tai työllistymisestä (työtön työnhakija) johtuen eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista. Päivähoitopaikka myönnetään tässä tapauksessa viimeistään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

PÄIVÄHOITOPAIKKATAKUU

Päivähoitopaikkatakuun perusteella haettavaa paikkaa tulee hakea viimeistään 31.3. Päiväkotien johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat ja varhaiskasvatuksen palveluohjaaja päättävät lapsen ottamisesta päivähoitoon sivistyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Päätös päivähoitopaikasta annetaan viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta. Tavoitteena on turvata lapselle ja perheelle riittävä aika päivähoitoon tutustumiseen.

HAKEMUKSEN LIITE

Liitteenä tulee seurata vanhempien allekirjoittama lomake lapsen terveydentilasta. Mikäli lapsella on erityishoidon tarve (erityisruokavalio, sairaus, kehitysviivästymä tms.) tarvitaan asiantuntijan lausunto.

SIIRTOHAKEMUKSET

Päivähoidon sisäiset siirrot tehdään toimintavuoden alusta (1.8. alkaen). Siirtoa tulee anoa viimeistään edeltävän helmikuun loppuun mennessä (helmikuun loppuun mennessä tulee anoa siirtoa seuraavan elokuun alusta toiseen hoitopaikkaan). Siirrot käsitellään kevään hakuprosessin yhteydessä niin, että huhtikuun loppuun mennessä on paikat määritelty.

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Hakemukseen laitetaan vähintään kolme vaihtoehtoista toivomusta hoitopaikoista.

SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOHAKEMUS

Hakemuksen täyttämisessä tarvitaan perheen jäsenten henkilötunnukset ja kirjautumista varten pankkitunnukset. Hakemuksen liitteet toimitetaan jälkikäteen.


Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Jokaisella lapsella, joka ei ole vielä oppivelvollinen, on oikeus saada varhaiskasvatusta. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat, eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.


Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.


Palvelun toteuttaa: 
Kaarinan kaupunki