suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Joroisissa on kaksi kunnallista päiväkotia.

Kesäkuussa 2011 valmistunut Päiväkoti Pyrri sijaitsee Joroisten kirkonkylän koulukeskuksessa. Päiväkodissa toimii 3-4-vuotiaiden ryhmä Velemut sekä 5-vuotiaiden ryhmä Väläkyt. Elokuussa 2019 valmistuneessa Pyrrin lisärakennuksessa Pikkukoulu Hyrrässä toimii 0-3-vuotiaiden ryhmä Kilimut ja esiopetusryhmä Väläkyt. Päiväkoti Pyrri on avoinna ma-pe klo 5.30-17.00 ja tarpeen mukaan vuorohoitoa. Päiväkodin läheisyydessä sijaitsee kunnan liikunta- ja ulkoilu-alue.

Kuvansin päiväkoti toimii kolmessa eri rakennuksessa. Vuonna 2014 peruskorjatussa Sinikukassa toimii 5-vuotiaiden ryhmä Supersankarit.

Vuonna 2015 peruskorjatussa Kukerossa toimivat 0-3-vuotiaiden ryhmä Touhukkaat ja 3-4-vuotiaiden ryhmä Superseikkailijat.

Esiopetusryhmä Rohkelikot toimii Kuvansin koululla.

Kuvansin päiväkoti on avoinna ma-pe klo 5.30-17.00 ja vuorohoitoryhmä tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti.

Päiväkotien toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Tee hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatusta voi hakea ympäri vuoden. Maaliskuussa on tehostettu hakuaika toimintavuoden alussa varhaiskasvatuksen aloittaville lapsille. Toimintavuosi on 1.8.-31.7. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea riittävän ajoissa, mieluiten heti, kun tarve ajankohtaistuu, esimerkiksi hoitovapaan päättyminen tai opiskelupaikan vastaanottaminen.

Hakemuksen voi perua, jos varhaiskasvatusta ei tarvita. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa esim. työllistymisen tai opiskelupaikan saamisen johdosta, hae varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.

Varhaiskasvatukseen hakeminen tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Paperinen hakulomake löytyy Joroisten kunnan kotisivuilta. Lomakkeita saa myös varhaiskasvatuksen toimistosta.

Hoitopaikkapäätöksen mukana perheille lähetetään tuloselvityslomake, joka tulee palauttaa varhaiskasvatuksen toimistoon tarvittavine liitteineen ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus. Arvioi laskutusta varten lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa.

Asiakasmaksusta lähetetään kirjallinen päätös kotiin. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen, jolloin tuloselvityksen liitteitä ei tarvitse toimittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 15.10.2019