suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jokioisten kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Jokioinen
  • Julkinen palvelu

Päivähoitoa järjestetään Teerimäen sekä Mäntypuiston päiväkodeissa 20 h viikossa tai pidempään vanhempien työstä, opiskelusta tai yrittäjyydestä johtuvasta tarpeesta.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Alle kouluikäisten lasten päiväkotihoitoa lapsille järjestetään Jokioisilla Teerimäen ja Mäntypuiston päiväkodeissa. Alle kolmevuotiaille lapsille päivähoito järjestetään perhepäivähoidossa. Teerimäen päiväkodin sekä Mäntypuiston päiväkodin esiopetusryhmissä järjestetään esiopetuksen lisäksi myös lasten päivähoitoa tarpeen mukaan.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJokioisten kunta
Palvelusta vastaaJokioisten kunta
Alue Jokioinen
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Jokioisten kunta
Päivitetty: 30.8.2019