suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Kulttuuritoiminnan avustukset

 • Palvelu
 • Raahe
 • Julkinen palvelu

Kulttuuritoiminnan avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä raahelaiselle kulttuuritoiminnalle. Avustusten kautta voidaan parantaa kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjontaa, taiteen harjoittamista ja harrastamista sekä kotiseututyötä.

Raahessa kulttuuritoiminnan tuki jaetaan yleis- ja erityisavustuksena. Yleisavustus on tarkoitettu Raahessa rekisteröidyn kulttuuriyhdistyksen ympärivuotisen toiminnan tukemiseen. Erityisavustus on tarkoitettu Raahen Rantajatsien järjestämiseen.

Toimi näin

Hae yleisavustusta 1.3.-31.3.2022 välisenä aikana kulttuuritoiminnan sähköisellä yleisavustushakemuksella. Seuraava erityisavustuksen hakuaika on 1.1.-31.1.2023. Molemmat verkkolomakkeet ovat avoinna ainoastaan määriteltyinä ajanjaksoina.

Verkkolomakkeiden täyttäminen edellyttää, että hakijayhdistyksen tai ryhmän yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Liitä avustushakemuksiin mukaan:

 1. tämän vuoden talousarvio
 2. tämän vuoden toimintasuunnitelma
 3. tilinpäätös viime vuodelta
 4. toimintakertomus viime vuodelta
 5. tilintarkastuskertomus viime vuodelta
 6. yhdistyksen säännöt, jos kyseessä on uusi hakija. Vanha hakija lähettää yhdistyksen säännöt, jos niissä on tapahtunut muutoksia
 7. koronakooste vuodelta 2021. Lyhyt ja vapaamuotoinen tekstitiedosto koronapandemian vaikutuksesta yhdistyksen toimintaan ja talouteen vuonna 2021.

Jos et voi lähettää kaikkia liitteitä verkkohakemuksen mukana, voit toimittaa niitä myös hakuajan jälkeen avustusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella. Toimita liitteet kuitenkin hyvissä ajoin ennen päätösten tekemistä.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu lomake liitteineen Raahen kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Raahessa kulttuuritoiminnan yleisavustusta voivat hakea rekisteröidyt ja rekisteröimättömät kulttuuriyhdistykset. Kulttuuriyhdistyksissä harrastetaan ja edistetään esimerkiksi teatterin, taiteen tai musiikin kulttuuritoimintaa.

Rekisteröimättömältä kulttuuriyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto ja toiminta on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen. Lisäksi rekisteröimättömän yhdistyksen nimenkirjoittajien pitää olla täysi-ikäisiä.

Yleisavustus edellyttää hakijalta myös omarahoitusta ja aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.

Yleisavustusta ei myönnetä:

 • kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
 • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävän toiminnan avustamiseen
 • sellaisille ryhmille myönnetyt avustukset, joiden toiminta on katsottava kunnan toimesta järjestetyksi toiminnaksi
 • toimitilojen rakentamiseen tai perusparantamiseen
 • toimintaan, johon joku muu kaupungin hallintokunta on myöntänyt avustusta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 28.2.2022