suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Enonkosken kunta

Kulttuuritoimen, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tuki

 • Palvelu
 • Enonkoski
 • Julkinen palvelu

Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi myönnetään enonkoskelaisille yhdistyksille vuosittain perustoimintatukena ja toimintatukena vapaa-aikatoimen määrärahoista näiden jakoperusteiden mukaisesti:

 • Avustus myönnetään vain järjestön omaan toimintaan.
 • Avustusta ei myönnetä järjestölle toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea kunnalta, valtiolta tai muulta taholta.
 • Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Avustussäännöissä olevat perusteet ovat laskennallisia, eivät sitovia.
 • Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä (joko kulttuuri-, liikunta- tai nuorisoyksiköstä).
 • Mikäli avustuksen myöntäminen on perustunut hakijan antamiin virheellisiin tietoihin tai avustusta ei käytetä avustusehtojen ja avustuspäätöksen mukaisesti peritään jo maksettu avustus takaisin ja maksamattoman avustuksen osalta keskeytetään maksatus.

Ratkaisuvalta:

 • Vapaa-aikalautakunta päättää perustoimintatuista ja kohdeavustuksista määrärahojen puitteissa.
 • Viranhaltijalla on oikeus myöntää kohdeavustusta 500 euroon asti viranhaltijapäätöksellä.
 • Myönnettävä kohdeavustus voi olla korkeintaan 1000 euroa.

Toimi näin

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perustoimintatukea voivat hakea:

 1. Urheilu- ja liikuntaseurat, joiden kotipaikka on Enonkoski ja joiden toiminnan päätarkoituksena ovat liikuntatoiminnan järjestäminen tai muu liikuntaa edistävä toiminta ja joka ottaa toiminnassaan huomioon urheilun eettiset periaatteet.
 2. Nuorisojärjestöt/-yhdistykset, jotka itse järjestävät nuorisotoimintaa enonkoskelaisille nuorille ja joiden kotipaikka on Enonkoski. Järjestöjen ja ryhmien jäsenistä on oltava vähintään 2/3 alle 29-vuotiaita.
 3. Kulttuurijärjestöt/-yhdistykset, jotka järjestävät ja ylläpitävät kulttuuritoimintaa ja joiden kotipaikka on Enonkoski.

Perustoimintatuet haetaan maaliskuun loppuun mennessä perustoimintatuki lomakkeella.

 • Täydennykset hakemukseen ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettava 15.4. mennessä. Myöhästyneet hakemukset jätetään käsittelemättä.
 • Hakemukseen tulee aina liittää tilinpäätösasiakirjat (tase, tilinpäätös, toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma) avustuksen myöntäjälle.

Kohdeavustukset:

 • Kohdeavustukset myönnetään ko. vuonna toteutettavan kertaluontoisen tapahtuman tai toiminnan järjestämiseen (liikunta- tai yleisötapahtumat, retkitoiminta, turnaukset, kerhotoiminta, koulutukset, leirit, tilojen ja alueiden kunnossapito, kuljetuskustannukset ja harrastustoimintaa palvelevan kaluston hankkimiskustannukset.)
 • Avustukset on perusteltava tarkoin hakemuksessa ja kohteen kustannuksista ja tuloista on annettava laskelma. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen ja toiminnan paikalliseen merkitykseen. Hakijan muualta saama tuki otetaan huomioon avustusta myönnettäessä.
 • Kohdeavustuksia voidaan hakea pitkin vuotta. Vapaa-aikalautakunta tekee päätökset kokouksissaan.
 • Kohdeavustuksen määrä voi olla maksimissaan 70 % nettokustannuksista.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnonkosken kunta
Palvelusta vastaaEnonkosken kunta
Alue Enonkoski
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Enonkosken kunta
Päivitetty: 1.11.2021