suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Kulttuuripalveluiden toiminta-avustus

 • Palvelu
 • Vesilahti
 • Julkinen palvelu

Kulttuuritoimen toiminta-avustuksia voi hakea ensisijaisesti rekisteröity yhdistys tai sitä vastaava toimija. Toiminnan täytyy olla suunnitelmallista ja päämäärätietoista kohdistuen Vesilahteen sekä edistäen vesilahtelaisten kulttuurista hyvinvointia.

Toiminta-avustusten tavoitteena on lisäksi tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa ja täydentää kult ...

Toimi näin

 1. Avustuksen hakuaika on 1.-28.2.
 2. Hae avustusta sähköisellä lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Avustusta myönnetään:

 • ohjatun säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 • kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 • erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 • yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 • toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen
 • Lasten ja nuorten toiminnan mahdollistamiseksi ja saavuttamiseksi toiminta-avustusta voi käyttää kohtuullisiin tilavuokriin.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle:

 • ettei kunnan edellisenä vuonna myöntämä avustus ylitä 50 % tilinpäätöksen menoista

Avustus voidaan myöntää myös toisella paikkakunnalla toimivalle, vähintään vuoden ajantoimineelle yhdistykselle, joka täydentää alueen kulttuuritoimintaa.

Toiminta-avustusta EI MYÖNNETÄ:

 • työskentelyapurahoina eikä laitekustannuksiin, ammattiopintoihin, esiintymismatkoihin eikä opinto- tai virkistysmatkailuun
 • yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen (esim. seurakunta)
 • kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan (esim. koulujen harrastustoiminta, vanhempaintoiminta)
 • laitoksen kannatusyhdistyksen toimintaan, jos laitos saa avustusta kunnalta (esim. taiteen perusopetus)
 • kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin

Avustusta myönnettäessä huomioidaan:

 • toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys
 • toiminnan taloudellisuus
 • eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 • jäsenistön määrä (toimintaan osallistuvat jäsenet ja yksittäisiin tapahtumiin osallistuvat jäsenet)
 • toimintasuunnitelman mukainen toiminta.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Palvelun toteuttaa

Vesilahden kunta

Palvelusta vastaa

Vesilahden kunta
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 3.2.2023