suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Kulttuuripalveluiden kohdeavustus

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Mikkelissä kulttuuripalveluiden kohdeavustus voidaan myöntää mikkeliläisille kulttuuritoimintaa harrastaville rekisteröidyille yhdistyksille kertaluontoista toimintaa varten. Kohdeavustus kohdistuu pääsääntöisesti kulttuuritilaisuuksien tuotanto- ja vuokrakuluihin, esiintymis- ja ohjaajapalkkioihin, tiedottamiseen, teknisiin kuluihin ja koulutukseen.

Avustusta voidaan myöntää myös kulttuurijärjes ...

Toimi näin

Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta. Hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa tai toimintaa.

Hakemuksen liitteet:

- hankkeen kustannusarvio

- kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, mikäli näitä ei ole toimitettu jo aiemmin.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Kohdeavustus on tarkoitettu mikkeliläisille kulttuuritoimintaa harrastaville rekisteröidyille yhdistyksille.

Hakemuksissa toivotaan K9-kulttuurikortin huomioimista. Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut jakavat kaikille mikkeliläisille yhdeksäsluokkalaisille K9-kulttuurikortin. K9-kortin avulla yhdeksäsluokkalaisia pyritään kannustamaan kulttuurin kuluttajiksi ja tutustumaan eri taidelajeihin rohkeasti. Kortilla yhdeksäsluokkalaiset saavat vaihtuvia etuja tai ilmaisia lippuja tapahtumiin, näytöksiin, esityksiin ja taidelaitoksiin. Kortti jaetaan vuosittain yhdeksäsluokkalaisille opettajien kautta ja kortin käytöstä vastaavat nuoret itse. K9-kortti on osa Mikkelin Kulttuuripolku -kokonaisuutta. Kortti on voimassa aina kuluvan vuoden syyskuusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun.

Kohdeavustusta ei myönnetä:

- tilaisuuksiin, jotka ovat luonteeltaan suljettuja, kutsutuille tai yhdistysten jäsenistölle järjestettyjä

- peruskoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen

- alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

- hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta

- ulkomaille suuntautuviin matkoihin, mikäli ne eivät kohdistu Mikkelin kaupungin ystävyyskuntiin

- talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.

Selvitys kohdeavustuksen käytöstä

Ennen kohdeavustuksen maksamista on esitettävä selvitys myönnetyn määrärahan käytöstä. Avustus maksetaan jälkikäteen kertasuorituksena selvitystä vastaan. Kulttuuripalvelut voi tarvittaessa pyytää toimittamaan kopiot hankkeen kuiteista. Selvitys kohdeavustuksen käytöstä -lomaketta saa kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, yhteispalvelupisteistä ja kulttuuripalveluista. Selvitys toimitetaan yleisiin kulttuuripalveluihin kuukauden kuluessa hankkeen tai tapahtuman päättymisestä mutta kuitenkin viimeistään kuluvan kalenterivuoden aikana. Selvityksen voi jättää myös sähköisenä. Kalenterivuoden vaihduttua edellisen vuoden tilittämättömät avustuspäätökset raukeavat ilman erillispäätöstä.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Palvelun toteuttaa

Mikkelin kaupunki

Palvelusta vastaa

Mikkelin kaupunki
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 16.10.2020