suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Kulttuuriin liittyvät kansalaistoiminnan tuet ja avustukset

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Avustus voidaan myöntää Juuassa toteutettavien, juukalaisille suunnattujen projektien ja toimintojen toteutukseen. Kulttuuriavustusta voivat hakea yhdistykset, toimintaryhmät ja yksityiset henkilöt.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Avustettavalla toiminnalla tulee aina olla myös omarahoitusosuutta. Avustusta myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista. Kohde/tapahtuma,

johon avustus on myönnetty, on toteutettava hakemusvuoden aikana. Avustusta ei voi käyttää alkoholi ja ruokailukustannuksiin eikä rakentamiskuluihin.

Jos hakija saa tapahtumaan muualta huomattavaa julkista avustusta, voidaan avustusta myöntää enintään 30 % tapahtuman hyväksyttävistä menoista. Avustusta ei voida myöntää puutteelliselle hakemukselle. Myös kaikki vaaditut liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä.

Avustustak äytettäessä ja toimintoja mainostettaessa tulee mainita, että toiminta tehdään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Avustuksen saajan on annettava tiliselvitys saamiensa varojen käytöstä tapahtuman toteutuksen jälkeen, viimeistään seuraavan kalenterivuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. Selvitys tulee olla toimitettuna määräaikaan mennessä sivistyspalveluihin, jotta hakijalle voidaan myöntää uutta avustusta seuraavalle kaudelle. Selvityksen tekemiseen käytettävän lomakkeen saat liikunta-kulttuuritalolta, kirjastosta tai kunnantalon aulasta. Lomake löytyy myös netistä sivulta http://www.juuka.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut/vapaa-aika/

Myönnettäessä avustusta, voidaan ehdoksi asettaa, että maksatus tapahtuu vasta sen jälkeen, kun menot on suoritettu ja asianmukainen selvitys avustuksen myöntäjälle jätetty.

Avustusta voidaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen. Jos avustusta ei voida käyttää, se on heti palautettava. Mikäli hakija ei anna hyväksyttävää tiliselvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetyt varat takaisin.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Palvelun toteuttaa

Juuan kunta

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 9.12.2020