suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kouluterveydenhuolto

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, erikoistutkimuksiin ohjaaminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.

Tehtävät

- oppilaiden terveydenhoito

- terveysneuvonta

- lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen

- koulujen terveydellisten olojen valvonta

Koulutapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa, mutta sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon

Kouluterveydenhuollon lakisääteisen hammashuollon järjestäminen on sosiaali- ja terveystoimen suun terveydenhuollon vastuulla.

Kouluterveydenhuollolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen sekä perheiden tukemiseen, sillä se tavoittaa lähes kaikki lasten ja nuorten ikäluokat. Kouluterveydenhuolto edistää koko koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii oppilashuollossa moniammatillisesti ja perhekeskeisesti varhaisen puuttumisen periaatteella. Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolatoiminnasta alkanutta hyvää yhteistyötä perheiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Koululaiset

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 21.5.2022