suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 8. luokka

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen. Vanhemmat tai huoltajat osallistuvat lääkärin tekemään terveystarkastukseen. (THL Yläkoululaisten vanhempien esitietolomake, oppilaan oma thl kaavake, opettajan arvio).

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin. Terveystarkastuksessa selvitetään nuoren hyvinvointia keskustelemalla esimerkiksi mielialasta, opiskelun ja arjen sujumisesta sekä sosiaalisista suhteista. Nuoren kasvu ja kehitys tutkitaan. Terveysneuvonnan keinoin edistetään nuoren terveyttä sekä vahvistetaan ja tuetaan nuoren ja perheen voimavaroja. Terveydenhoitaja esitäyttää lääkärintarkastuksen yhteydessä nuorelle annettavan nuorison terveystodistuksen.

Huoltajat osallistuvat lääkärin tekemään tarkastukseen, mutta nuorelle annetaan mahdollisuus tavata lääkäri myös ilman vanhempia. Lääkärintarkastuksen lähtökohtana ovat tiedot, jotka on saatu edeltävässä terveydenhoitajan tapaamisessa. Lääkäri tekee myös kliinisen tutkimuksen. Puberteettistatuksen arvio on tässä vaiheessa keskeistä. Tarpeen mukaan keskustellaan seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista, esim. mahdollisista kuukautisvaivoista, kehoon liittyvistä huolista, seksuaalisuudesta, seksuaali-identiteetistä, negatiivisista kokemuksista tai riskikäyttäytymisestä. Lisäksi nuoren kanssa keskustellaan hänen elämäntavoistaan, harrastuksistaan, koulunkäynnistään ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Lääkärin tarkastuksessa on myös tärkeä varmistaa, että mahdolliset todetut krooniset sairaudet ovat asianmukaisessa hoidossa, ja että nuorella itsellään on riittävästi tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta. Lääkäri huomioi myös ammatinvalintaan liittyvät kysymykset sillä krooniset sairaudet, oppimisvaikeudet, allergiat tai näkemisen tai kuulemisen poikkeavuudet saattavat olla esteenä joihinkin ammatteihin. Lääkärintarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan nuorison terveystodistus.

Linkki terveyskyselyyn löytyy oikeasta palkista.

Kenelle ja millä ehdoin

Koululaiset

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 25.9.2022