suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kouluterveydenhuollon terveysneuvonta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Terveysneuvontaa toteutetaan oppilaiden yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaisesti yhteistyössä oppilaan ja perheen kanssa siten, että se tukee voimavarojen vahvistumista, tiedon soveltamista käytäntöön ja vastuun ottamista omasta terveydestä.

Terveysneuvonnassa huomioidaan koulun opetussuunnitelman mukaiset eri-ikäisten oppilaiden terveysneuvonnan osa-alueet yhteistyössä opettajien kans ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Koululaiset

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Helsingin kaupunki, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Päivitetty: 31.3.2024