suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuolto tukee oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eritystä tukea tarvitsevat oppilaat ja ohjata heidät jatkohoitoon.

Kouluissa on kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin vastaanotto kunkin koulun oman aikataulun mukaisesti. Laajat ikäkausiin liittyvät terveyst ...

Toimi näin

Terveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai muista mieltä vaivaavista asioista. Avoimien vastaanottojen ajankohdista tiedotetaan koulukohtaisesti. Myös huoltaja voi olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Lisätietoja löydät koulusi Wilmasta.

Terveydenhoitaja tiedottaa terveystarkastusten alkamisesta oppilaille ja huoltajille.

Kenelle ja millä ehdoin

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu 1- 9. luokan oppilaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon työntekijät seuraavat oppilaan kasvua ja kehitystä. Lisäksi he edistävät oppilaan terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat vanhempia ja huoltajia kasvatuksessa. Kouluterveydenhuolto myös vastaa siitä, että kouluympäristö on terveellinen ja turvallinen.

Oppilas pääsee terveystarkastukseen jokaisella vuosiluokalla. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa oppilaan eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle tulee kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan heille.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023