suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuolto on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.

Kouluterveydenhuollossa seurataan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Lisäksi edistetään oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja tuetaan oppimisessa. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, jotta he saavat tarvittavan avun. Sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon tukeminen on osa kouluterveydenhoitajan työtä.

Jokaisessa koulussa on nimetty kouluterveydenhoitaja ja – lääkäri. Koululaisena tapaat terveydenhoitajan vuosittain. Laajat terveystarkastukset, joihin kuuluu terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus, tehdään 1., 5. ja 8.luokilla. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, ja se toteutetaan yhteistyössä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, muun oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Terveydenhoitaja huolehtii, että rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti. Terveydenhoitajan kanssa voit myös keskustella esimerkiksi ravitsemuksesta, unesta, vapaa-ajasta ja murrosiästä.

Toimi näin

Ajanvaraukset arkisin klo 12.00 - 13.00.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLimingan kunta
Palvelusta vastaaLimingan kunta
Alue Liminka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 13.4.2021