suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuollossa seurataan lapsen/nuoren terveydentilaa, kasvua ja kehitystä sekä selvitetään ja edistetään koko perheen hyvinvointia. Työn lähtökohtana on lapsen/nuoren ja perheen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja koululaisen/perheen omien voimavarojen tukeminen. Kouluterveydenhoitaja on oppilaalle luotettava aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa terveyttä ja kehitystä koskevissa sekä mieltä askarruttavissa asioissa.

Peruskoulun aikana kouluterveydenhuollon terveystarkastuksia on joka luokka-asteella. Näistä tarkastuksista ovat ns. laajoja terveystarkastuksia ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla tehtävät tarkastukset, joihin kuuluu myös lääkärintarkastus.

Kouluterveydenhoitajien vastaanotot sijaitsevat aina kyseisen koulun tiloissa. Poikkeuksena Hinnerjoen ja Honkilahden koulujen oppilaat käyvät tarkastuksissa Hinnerjoen ja Honkilahden neuvoloiden tiloissa.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan Wilman kautta tai puhelimitse puhelinaikoina, jotka näkyvät kunkin terveydenhoitajan puhelinasioinnissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEuran kunta
Palvelusta vastaaEuran kunta
Alue Eura
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 8.2.2022