suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turun kaupunki

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Turku
  • Julkinen palvelu

Oppilas saa koulupäivinä kello 10–12 lämpimän aterian, joka kattaa noin kolmasosan päivittäisestä ravinnontarpeesta. Palvelun toteuttaa Kaarea Oy. Koulujen ruokalistat löydät Kaarean verkkosivuilta.

Kaarea Oy myy välipalaa niissä Turun kaupungin yläkouluissa ja lukiossa, joissa välipalamyynti on sallittu.

Oppilaalle tarjotaan erityisruokavalio lääketieteellisistä tai uskonnollis-eettisistä syistä.

Toimi näin

Erityisruokavalioista ilmoittaminen

Huoltaja tai opiskelija ilmoittaa tiedon erityisruokavaliosta vuosittain lukuvuoden alussa. Jos kyseessä on ns. pysyvä erityisruokavalio, kuten keliakia, huoltaja tai opiskelija uusii selvityksen vain, jos hoitopaikka tai koulu vaihtuu.

Erityisruokavaliosta ilmoittaminen päiväkodissa

  • Täytä selvityslomake terveydellisestä erityisruokavaliosta ja palauta se lääkärin allekirjoittamana päiväkotiin.
  • Täytä ilmoituslomake kasvisruokavaliosta tai vakaumukseen perustuvasta ruokavaliosta ja palauta se huoltajan allekirjoittamana päiväkotiin.

Erityisruokavaliosta ilmoittaminen perusopetuksessa

  • Täytä selvityslomake terveydellisestä erityisruokavaliosta ja toimita se kouluterveydenhoitajalle.
  • Täytä ilmoituslomake kasvisruokavaliosta tai vakaumukseen perustuvasta ruokavaliosta ja palauta se huoltajan allekirjoittamana luokanopettajalle tai luokanvalvojalle.

Erityisruokavaliosta ilmoittaminen toisen asteen opiskelijoille ja henkilökunnalle

  • Täytä ilmoitus erityisruokavaliosta ja toimita se suoraan koulun keittiöön. Alle 18-vuotiaat opiskelijat tarvitsevat ilmoitukseen huoltajan allekirjoituksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityisruokavalioiden tulee perustua terveydelliseen tai vakaumukselliseen syyhyn.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa terveydellisiin syihin perustuviin erityisruokavalioihin, kuten ruoka-aineallergioihin, vaaditaan lääkärin todistus.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Palvelun toteuttaa

Turun kaupunki

Palvelusta vastaa

Turun kaupunki
Tekstistä vastaa: Turun kaupunki
Päivitetty: 19.1.2024