suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Kouluruokailun päätarkoituksena on ylläpitää oppilaan terveyttä ja jaksamista.

Kouluruoan tulee täydentää oppilaan kotona saamaa ruokaa. Kouluruokailussa oppilas saa terveellistä ja ravintosuositusten mukaista ruokaa, hyviä ruokailutottumuksia pyritään kehittämään. Kunnan ateriat suunnitellaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ateriassa on keskimäärin kolmasosa päivän ravintotarpee ...

Toimi näin

Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitsevalle oppilaalle. Erityisruokavalion tarve arvioidaan ainakin jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan on itse huolehdittava ruokavalion noudattamisesta ja oltava yhteydessä keittiöhenkilökuntaan

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Palvelun toteuttaa

Maalahden kunta

Palvelusta vastaa

Maalahden kunta
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 13.12.2019