suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Perusopetukseen osallistuvat saavat jokaisena työpäivänä täysipainoisen maksuttoman aterian. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna.

Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oikeaaikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana. Oppilaita ohjataan noudattamaan ruokailussa hyviä tapoja.

Perusruokavaliosta poikkeavien ruokavalioiden täsmällinen ja turvallinen toteutus koulun ruokahuollossa edellyttää tietoja sekä oppilaasta että tarvittavan ruokavalion toteuttamisesta. Ruokavalio sairauden hoitoon tai muun terveydellisen syyn johdosta edellyttää lääkärin, ravitsemusterapeutin tai terveydenhoitajan antaman lausunnon. Tarvittavien muutosten periaatteista voit kysyä lapsen opettajalta, koulun rehtorilta tai kunnan ruokapalvelusta vastaavalta henkilöltä.

Toimi näin

Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuvan kunta
Palvelusta vastaaJuvan kunta
Alue Juva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 4.11.2019