suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpitää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailu täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa. Kouluruokailulla ohjataan terveelliseen ravitsemukseen, pyritään kehittämään ruoka- ja makutottumuksia ja opetetaan hyviä ruokailutapoja.

Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista.

Arkea piristäviä teemoja sekä suomalaiseen ruokaperinteeseen kuuluvia juhlia pyritään huomioimaan kouluruokailussa koulujen toimintakulttuuriin soveltuvin osin. Näiden avulla on tavoitteen kehittää lasten ja nuorten ruoka- ja makutottumuksia ja opitaan samalla kansallista ja kansainvälistä ruoka- ja tapakulttuuria.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan perusteissa määrätään, että toimintaan osallistuvalle lapselle on tarjottava välipala ja että välipalan nauttimiseen liitetään kasvatuksellista ohjausta. Välipalat suunnitellaan monipuolisiksi ja vaihteleviksi siten, että ne noudattavat ravitsemussuosituksia ja ottavat huomioon ruokailuun liittyvät erityistarpeet. Lapsia ohjataan tarkoituksenmukaiseen ateriarytmiin sekä hyviin ruokavalintoihin ja ruokailutapoihin kiireettömässä ympäristössä. Välipala tarjotaan koulun ruokasalissa.

Toimi näin

Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille. Erityisruokavalion mukainen ruoka valmistetaan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituksen perusteella. Erityisruokavalion tarve tarkistetaan vähintään jokaisen lukuvuoden alussa. Vuoden aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista ja poissaoloista on ilmoitettava koulun keittiöön. Oppilaan itsensä tulee huolehtia ruokavalionsa noudattamisesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenkilökuntaan.

Joroisten kunnan verkkosivuilta Puhtaus-ja ruokapalvelut-osiosta löydät tulostettavan lomakkeen ”Ilmoitus erityisruokavaliosta”, joka toimitetaan kouluterveydenhoitajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Kouluruokailu on maksuton.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 1.12.2021