suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Jämsä
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilaalle ja lukiokoulutuksen opiskelijalle on tarjottava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Ruokailuhetki on oppilaalle tärkeä. Kouluruokailulla tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden terveyttä kasvua ja kehitystä.

Kouluruokailun ja koulupäivän aikana mahdollisesti tarjottavien välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon virkistystehtävä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua kouluruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen kanssa mm. sen järjestämien ruokaraatien, teemapäivien ja toiveruokapäivien kautta. Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ateriapalvelun henkilöstön kesken. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa.

Kouluruoka on pääsääntöisesti suomalaista perusruokaa. Koululounaalla on tarjolla pääruoan lisäksi aina kasviksia, pehmeää ruisleipää ja näkkileipää, kasvirasvalevitettä sekä ruokajuomana rasvatonta maitoa ja piimää. Ateriapalveluissa on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista, jota tarvittaessa muutetaan teemapäivien ja juhlapäivien mukaan. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset sekä kouluruokasuositus.

Toimi näin

Perusruokavaliosta poikkeavat ruokavaliot kouluissa

Oppilas on koulussa turvallisessa oppimisympäristössä ja hänelle tarjotaan kouluruokailu osana oppilashuoltoa. Joskus esimerkiksi terveydelliset syyt edellyttävät varsinaisesta ruokalistasta poikkeavaa ruokailua. Lapsen allergian, eettisyyden tai uskonnon erityistarpeita otetaan huomioon hänen koulutyötään ja ruokailuaan suunniteltaessa kunnan tai koulun toimintaperiaatteiden mukaan. Kaikille erityisruokavaliota tarvitseville järjestetään asianmukainen ruokavalio kouluterveydenhoitajan ilmoituksen mukaisesti.

Tavoitteena on, että perusruokavalio sopii sellaisenaan tai pienin muutoksin mahdollisimman monelle.

Perusruokavaliosta poikkeavien ruokavalioiden täsmällinen ja turvallinen toteutus koulun ruokapalveluissa edellyttää tietoja sekä oppilaasta että tarvittavan ruokavalion toteuttamisesta. Tarvittavien muutosten periaatteista voi kysyä lapsen opettajalta, koulun rehtorilta tai kunnan ruokapalvelusta vastaavalta henkilöltä. Huoltajana on hyvä keskustella asiasta ja kuulla koulun käytännöistä.

Jämsän, Jämsänkosken, Kuoreveden ja Länkipohjan kouluruoka valmistetaan Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen ruokapalvelukeskus Arinassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJämsän kaupunki
Palvelusta vastaaJämsän kaupunki
Alue Jämsä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 20.10.2021