suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Haapavesi
  • Julkinen palvelu

Kouluruokailun toteuttamista ohjaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kouluruokasuositusta vuodelta 2017. Tämän lisäksi kouluruokailussa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan "Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014" -ohjeistusta, sekä Opetushallituksen, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen "Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta: Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin" -ohjeistusta vuodelta 2019.

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys.

Toimi näin

Oppilas, joka tarvitsee erityisruokavaliota, täyttää syksyisin ilmoituksen siitä joko vanhempien tai terveydenhoitajan avustamana. Erityisruokavaliota muutetaan lukuvuoden aikana oppilaan tarpeiden mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 23.11.2021