suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Haapavesi
  • Julkinen palvelu

Kouluruokailun toteuttamista ohjaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kouluruokasuositusta vuodelta 2017. Tämän lisäksi kouluruokailussa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan "Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014" -ohjeistusta, sekä Opetushallituksen, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen "Hyv ...

Toimi näin

Oppilas, joka tarvitsee erityisruokavaliota, täyttää syksyisin ilmoituksen siitä joko vanhempien tai terveydenhoitajan avustamana. Erityisruokavaliota muutetaan lukuvuoden aikana oppilaan tarpeiden mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Palvelun toteuttaa

Haapaveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Haapaveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 20.6.2023