suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Enontekiön kunta

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Enontekiö
  • Julkinen palvelu

Kouluruokailu on tärkeä osa oppilaan päivittäistä hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Kouluruokailu on myös osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan terveellisiin ruokailutottumuksiin ja hyviin tapoihin, joihin kuuluu esimerkiksi toisten huomioonottaminen ruokaillessa.

Ruokalahenkilöstö on opettajien rinnalla oheiskasvattaja ravitsemusasioissa ja hyvien tapojen opettamisessa. ...

Toimi näin

Jos sinulla on ruoka-allergia, toimita keskuskeittiölle terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Mikäli sinulla on muita ruokailuun liittyviä rajoitteita, ota yhteys keskuskeittiöön.

Kenelle ja millä ehdoin

Enontekiön kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden lisäksi myös lukion opiskelijat ovat oikeutettuja ilmaiseen kouluruokailuun koulupäivän aikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun toteuttaa

Enontekiön kunta

Palvelusta vastaa

Enontekiön kunta
Tekstistä vastaa: Enontekiön kunta
Päivitetty: 2.12.2020