suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Koululaisten iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Voit hakea lapsellesi paikkaa perusopetuksen iltapäivätoimintaan, jos lapsesi on 1. ja 2. luokan oppilas tai jos lapsesi opiskelee 3.–9. luokalla ja hänellä on erityisen tuen päätös.

Iltapäiväryhmät toimivat klo 11-16.30 kouluilla, nuorisotiloissa ja seurakunnan tiloissa. Toimintaa järjestävät nuorisopalveluiden lisäksi järjestöt ja evankelis-luterilainen seurakunta.

Toiminnalla tuetaan lasten kehitystä ja kasvua, edistetään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja lisätään osallisuutta.

Hakuaika syksyllä alkaviin ryhmiin on alkuvuodesta, samaan aikaan kuin kouluun ilmoittautuminen. Määräaikaan mennessä palautettujen hakemusten pohjalta päätetään seuraavan lukuvuoden iltapäivätoimintaryhmät. Hakuajan päättymisen jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään ja paikka iltapäivätoimintaan myönnetään, jos ryhmässä on tilaa. Muussa tapauksessa lapsesi jää jonottamaan paikkaa.

Oulun kaupunki ei järjestä perusopetuslain mukaista koululaisten aamupäivätoimintaa.

Toimi näin

Hae iltapäivätoimintapaikkaa hakuaikana ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä. Voit myös hakea paikkaa tulostettavalla lomakkeella. Voit noutaa lomakkeen myös Oulu10-asiointipisteestä.

Saat päätöksen toukokuussa Wilmassa, mikäli olet hyväksynyt sähköisen tiedonannon. Muulloin saat päätöksen postitse.

Jos lapsesi jää kokonaan pois toiminnasta, irtisano paikka sähköpostilla osoitteella iltapaivatoiminta[at]ouka.fi ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta, ettei seuraavasta kuukaudesta tule enää toimintamaksua.

Lisätietoja voit kysyä iltapäivätoiminnan puhelimesta tai sähköpostitse osoitteella iltapaivatoiminta[at]ouka.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Edellytyksenä iltapäivätoimintapaikan mahdollinen saaminen edellyttää, että lapsen molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelemassa tai että on jokin muu erityinen syy iltapäivätoimintapaikalle. Ensimmäisen luokan oppilaat ovat etusijalla.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut linkistä "Iltapäivätoimintaan hakeminen ja maksut".

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kieletenglanti, ruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 25.3.2021