suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kohderyhmänä on kunnassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä lisäksi muiden luokkien osalta oppilaat, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten alueella yhteistyössä esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen toiminnan kanssa hyödyntäen yhteisiä resursseja (henkilöstö, tilat ja välineet). Toiminnan järjestämisessä hyödynnetään ensisijaisesti esiopetustiloja ja tarvittaessa koulun tiloja hyödynnetään sovitulla tavalla. Vammaisten lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä vuosittain tarkastellaan heidän tarpeitaan vastaavaksi. Tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lasten ja nuorten omassa luokkatilassa tai muissa tiloissa henkilökohtaisten avustajien resurssia hyödyntämällä. Lopella toimintaa järjestetään kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) pääsääntöisesti klo 7.00–17.00 välillä. Tarvittaessa osallistumisajasta voidaan sopia perheen kanssa erikseen.

Toimi näin

Hakulomakkeet toimitetaan tulevien 1.-luokkalaisten oppilaiden kotiin koulu­paikkapäätöksen mukana. Lisäksi hakulomakkeet jaetaan nykyisille 1.-luokkalaisille sekä em. vanhemmille oppilaille, joilla on erityisen tuen tarve ja oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lisäksi hakemuksen voi tulostaa asiointikanavasta tai noutaa koulutoimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toiminnan kohderyhmä on kunnassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä lisäksi muiden luokkien osalta oppilaat, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta (POL 17 § 24.6.2010/642).

Palvelu on maksullinen.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikat myönnetään koko lukuvuodeksi ja niistä peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy huoltajien ennalta varaaman päiväkohtaisen tuntimäärän mukaisesti. Vaihtoehtoina ovat alle neljä (4) tuntia päivässä osallistuminen toimintaan tai yli neljä (4) tuntia päivässä osallistuminen toimintaan. Hinnat määräytyvät seuraavasti:

- Enintään 4 tuntia/päivä 100 euroa/kuukausi

- Yli 4 tuntia/päivä 130 euroa/kuukausi

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLopen kunta
Palvelusta vastaaLopen kunta
Alue Loppi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 17.3.2020