suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen ohjaaman toimintaympäristön. Toiminnan perustana on lapsilähtöisyys, osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lainsäädännön ja opetushallituksen antamien perusteiden mukaan toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tervettä kasvua sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan tavoitteena on kehittää oppilaalle ennen ja jälkeen koulupäivän suunnitelmallisia, laadukkaita ja turvallisia oppimis- ja kasvuympäristöjä sekä turvata aikuisen läsnäolo. Toiminnalla vähennetään oppilaan yksinoloa, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa yhteiskunnassa ja lisätään turvallisuutta.

Toiminnan tavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan. Toiminta mahdollistaa levon ja rentoutumisen rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisten ja tehtävään koulutettujen ohjaajien valvonnassa. Toiminta on laadukasta vapaa-ajantoimintaa, jossa korostuu vapaaehtoisuus ja myönteiset elämykset.

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään sivistyslautakunnan 08.10.2019 päivittämän perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Toimi näin

Aamu- ja iltapäivätoimintaaan haetaan omalla hakulomakkeellaan, joita saa kaupungintalon asiointipisteestä ja apip-toimintapaikoista. Lomakkeen voi myös tulostaa kaupungin nettisivuilta. Hakemukset palautetaan osoitteella: Varhaiskasvatuspalvelut, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Toimintaan voi hakea myös kesken toimintakauden. Hakuajan päättymisen jälkeen hakemukset palautetaan apip-toimintapaikkaan, joka toimittaa ne edelleen varhaiskasvatuspalveluihin. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja paikka myönnetään, mikäli ryhmässä on vielä tilaa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka ei siirry seuraavalle lukuvuodelle, vaan toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan edellisen kevään hakuajan puitteissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Palvelu on maksullinen.

Aamupäivätoiminta: 80 e / kk

Iltapäivätoiminta:

alle 4h/pv, 100 e/kk

yli 4 h/pv, 140 e/kk

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan kalenterikuukauden aikan yli 10 pv, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään puolet.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 28.2.2020